Xăng tăng giá, đắt nhất từ trước tới nay - xang-tang-gia-dat-nhat-tu-truoc-toi-nay